“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561”

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561”  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด มีนายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ       


 Comments