ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2)

โพสต์5 มิ.ย. 2562 00:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  5   มิถุนายน   2562    ณ   หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่        ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  พบปะ และมอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562    แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย /บ้านเล่านาเสียวและมอหินขาว  พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน  292  คน   ตามโครงการ “ ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562” (รุ่นที่ 2) โดยมีคณะรอง ผองสพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์สพป.ชัยภูมิ    ร่วมพบปะรวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ ด้วย


 

Comments