ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 01:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562”  เพื่อชี้แจงผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2561   นโยบาย   เป้าหมาย   กลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2562  ตลอดจนความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ /กุดตุ้มลาดใหญ่และโพนทองห้วยบง   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จำนวน  301  คน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต เป็นประธานเปิดฯ ในวันที่  4   มิถุนายน  2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 
Comments