“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2561”

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  3 ศูนย์  (ศูนย์ฯพญาแล,ศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ,และศูนย์ฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า) รวม 476 คน

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

 

Comments