“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2560”

โพสต์6 มิ.ย. 2560 00:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 5 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษตามโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ทั้งนี้ เพื่อให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งนโยบาย เป้าหมาย แนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน และเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  









Comments