ผอ.เขต พบเพื่อนครู

โพสต์30 พ.ค. 2560 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

      ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560   นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  " ผอ.เขต พบเพื่อนครู " และให้การบรรยายพิเศษ ผลการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปี 2559 นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ปี 2560 การจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา โดยเวลา 09.30 น. 12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนในอำเภอภักดีชุมพลและเวลา 13.00 น.- 16.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยกนทา อ.หนองบัวแดง  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง  และศูนย์ฯถ้าวัวแดงท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
Comments