ผอ.เขต พบเพื่อนครู

โพสต์18 พ.ย. 2559 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 01:42 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู   สพป.ชัยภูมิ  เขต จัดการประชุมครูและบุคลากรทาง การศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559  โครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 ณ  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า อ.หนองบัวแดง   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ยุค  Thailand 4.0 มีข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์  เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน 205  คน  

Comments