ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและมอบนโยบายอ่านออกเขียนได้

โพสต์5 ส.ค. 2562 19:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 19:05 ]

วันที่ 1  สิงหาคม 2562    คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จากจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถ์และเลย  เข้าศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการอ่าน การเขียน โครงการ “อ่านออกเขียนได้ ทันใจประจับจิต ชีวิตมีคุณภาพ”   จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู   สพป.ชัยภูมิ เขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด  อ.หนองบัวแดง    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่าน  เขียน นวัตกรรมการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมอ่านออกเขียนได้   ซึ่งนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและมอบนโยบาย การอ่านออกเขียนได้   ณ   โรงเรียนนางแดดเหนือ    และ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน /ห้องเรียน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือและโรงเรียนบ้านห้วยไห อ.หนองบัวแดง อีกต้วย
Comments