ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์3 ก.ค. 2561 02:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 02:26 ]

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายโดยภาพรวมของ สพป.ชัยภูมิ เขต และผลการดำเนินงานตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้ว อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ  

ศิริรัตน์  หาญเวช  :  รายงาน /สมลักษณ์  ศรียะณา  : ภาพ

 

Comments