ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามนโยบายฯ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์19 ส.ค. 2559 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค      ในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมทีมบริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง    ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ


Comments