ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

โพสต์18 ส.ค. 2559 08:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14  และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1   ศึกษานิเทศก์ ของนักเรียนของนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วย

Comments