ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 พบปะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14    เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ในวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  
 


Comments