ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามการสอบครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ

โพสต์27 พ.ย. 2558 23:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ดร.  อรรถพล  ตรีกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 (นครชัยบุรินทร์) พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์  ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (นครราชสีมา)  ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  ณ  สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมืองชัยภูมิ   มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน  109 คน ใน  6 สาขาวิชาเอก ได้แก่ พลศึกษา คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  มี เข้าสอบจำนวน 98 คน ขาดสอบ 10 คน  ซึ่งการสอบครั้งนี้มีอัตราว่างบรรจุจำนวน   8 อัตรา   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รายงานสถานการณ์ในการดำเนินการสอบฯ  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดมาตรการในการสอบครั้งนี้ไว้อย่างรัดกุม  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ซึ่งในภาคเช้า ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสสอบในครั้งนี้ด้วย

Comments