ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงาน

โพสต์18 ส.ค. 2560 04:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

       วันที่ 18  สิงหาคม 2560  นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9   จังหวัดปทุมธานี  ตามโครงการพัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา

 

Comments