ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับฟังการชี้แจงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ( 6 สัปดาห์ประชามติ) ในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 03:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายชูศักดิ์   ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบนโยบายและให้โอวาท  ในที่ประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ( 6 สัปดาห์ประชามติ) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ  ในวันที่  28  มิถุนายน 2559   ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ  โดยพันตำรวจตรี     เดชพล  กอสนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมปฏิบัติการหรือมีส่วนร่วมอย่างเต็มประสิทธิภาพในการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ  มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 890 คน  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จำนวน 755  คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (อช.)  จำนวน 45 คน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน    40 คน   ระยะเวลาประชุมชี้แจงครึ่งวัน โดยผู้ที่จะดำเนินการซักซ้อมชี้แจงการปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ซึ่งจะดำเนินการถัดต่อจากนี้  ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-3  

Comments