พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 01:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่ กรกฎาคม  2562   สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ (สพป.ชัยภูมิ เขต 1) จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   ประจำปี 2562   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ่ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฯ  และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯ   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ     มีบุคลากรทางการลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมจำนวน  3,000  คน  หลังจากสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีได้แยกย้ายกันไปบำเพ็ญประโยชน์


 

Comments