พิธีส่งมอบโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์15 พ.ย. 2562 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จากนายวีรชัย   รัตนบานชื่น รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟและคณะ  ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทซีพีร่วมกับบริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสำหรับนักเรียน (2) ยกระดับระบบสุขอนามัยภายในโรงเรียนและ(3) ซ่อมแซมสถานที่ประชุม ด้วยเงินงบประมาณทั้งสิ้น 470,000 บาท  โดยมีนายยุทธชัย  สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวต้อนรับและนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวรายงานภาพรวมด้านการศึกษาในพื้นที่รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารซีพีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    

 

บริษัทซีพี ร่วมกับบ

Comments