พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์23 เม.ย. 2561 01:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23 เมษายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)แต่ละจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จึงจัดพิธีดังกล่าวขึ้น  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สายที่ 1 รวมทั้งสิ้น 51 ราย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1/21 ราย ,สพป.ชัยภูมิ เขต 2 / 16 ราย,สพป.ชัยภูมิ เขต 3/11 ราย,สพม.เขต 30/2 ราย และ สังกัดม.ราชภัฎชัยภูมิ  1 ราย

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่  

 

Comments