“พิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานและออกร้านอาหารกลางวันพระราชทาน”

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.โยธิน  ประยูรโภคราช  อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน  ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหม่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  จำนวน 478  คน พร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร ผวจ.ชัยภูมิ,นายสมเกียรติ  แถวไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ,นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน  ร่วมพิธีฯ

Comments