พิจารณาโครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ 59

โพสต์16 ธ.ค. 2558 01:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ ผอ.กลุ่มแต่ละกลุุ่ม 


Comments