พิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561(ICU) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์4 ก.พ. 2561 20:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 21:00 ]

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561  งบดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างแร่งด่วน (ICU)  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา  เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุดและเพื่อให้สถานศึกษามีระบบประปาที่มีคุณภาพในการอุปโภคและบริโภค  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความขาดแคลน จำเป็นเร่งด่วน บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการ ICU จำนวน 45  โรงเรียน  ส่งเรื่องขอรับงบฯ จำนวน 14 โรงเรียน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ขาดแคลน และส่งเรื่องไปยัง สพฐ. ทั้ง 14 โรงเรียน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 

Comments