“พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา นครกาหลง 3”

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา นครกาหลง 3เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา 2562      ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย  

Comments