พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์5 ก.ย. 2561 21:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 21:36 ]

วันที่  กันยายน /2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สพป.ชัยภูมิ  เขต 1”   เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างขวัญ กำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  บรรยายเรื่องการบริหารงานบุคคล และนายวิเชียร            เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขตบรรยายเรื่องการจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Comments