“พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ”

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานการประชุม “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาพภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”  ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และโรงเรียนบ้านบ่อทอง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ เพื่อพัฒนาขยายเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารจากเครือข่ายอีสานใต้ (นครราชสีมา มหาสารคาม หนองคาย และชัยภูมิ)  รวม 110 คน  เข้าร่วมประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเครือข่าย
Comments