พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

โพสต์31 มี.ค. 2562 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดกิจกรรม  “โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ในศตวรรษที่ 21”  ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เชิงวิชาการของผู้เข้าการพัฒนา  จำนวน 243 คน ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธาภพและประสิทธิผลและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการพัฒนา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562    มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และทีมวิทยากรลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ   

 

Comments