พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

โพสต์1 ส.ค. 2561 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 01:17 ]

วันที่  1  สิงหาคม  2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  210  คน  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่  โดยจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 โดยมี  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯและบรยายพิเศษ  และมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

Comments