พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 ก.ค. 2559 03:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 " ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1.,ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาบุคลากรทางศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Comments