“พัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโดยใช้ ICT ”

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ สิงหาคม 2560  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโดยใช้ ICT เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  รุ่นที่  ผู้เข้ารับการประชุมฯ เป็นครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัด  รวม 250 คน  แบ่งออกเป็น รุ่น ๆละ  วัน  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560Comments