“การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Center : SPC)”

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 01:42 ]

เช้าวันที่  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Center : SPC)”  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบในการรายงานฯ โรงเรียนในสังกัด  รุ่นที่ 1  โดยจัดประชุมฯ  รวม 4 รุ่น  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

Comments