พัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์30 ก.ค. 2560 21:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายอนันต์  ชัชชวพันธ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 มีครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  240  คน เข้าร่วมฯ ทั้งนี้  เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึงถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
Comments