พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.2-3

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน ชั้น ป.2-3  ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2-3  สามารถนำไปใช้ในการสอนได้   จัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ Comments