พัฒนาครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม

โพสต์6 ส.ค. 2561 21:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  7  สิงหาคม  2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร้องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 206 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  87 คน รวม 293 คน  เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด นำไปพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-3 โดยมี  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา และมีนายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน


 
Comments