“พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ”

โพสต์19 ก.ย. 2560 01:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19 กันยายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1      เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสู่ครูมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้าการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 

Comments