“พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รกน. ผอ.สถานศึกษา”

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2561 00:02 ]

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 28 คน , สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 จำนวน 15 คน  และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน  เข้ารับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง”  ซึ่ง สพฐ.ดำเนินการพัฒนาฯ พร้อมกันทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561  โดย สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด   ทั้งนี้  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาด้านวิชาการ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนา  เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
Comments