" พัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ”

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 00:30 ]

เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  ….นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ ”   จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจียง อ.ภักดีชุมพล   ระหว่างวันที่ 28- 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนภายในศูนย์ ฯ ลำน้ำเจียงและศูนย์ฯ ลำน้ำเจา อ.ภักดีชุมพล   จำนวน 19 โรงเรียน   มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นวิทยากร


Comments