ผ้าป่าสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โพสต์24 ก.ย. 2561 18:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2561  สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ผ้าป่าสามัคคี)  โดยนายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานตร์  นำคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล   ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดแหลมทองศิริมงคล ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล ด้วยยอดเงินบริจาค  209,999.- บาท 

 
Comments