เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง

โพสต์24 ส.ค. 2560 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 24  สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ประจำปีการศึกษา 2560  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง อ.หนองบัวแดง และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  รายและครูผู้สอนดีเด่น  17 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง/ผลงานที่สร้างสรรค์/คัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ 

Comments