เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

โพสต์21 ส.ค. 2561 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ อาคารอนุบาลชัยภูมิรวมใจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรภายนอก นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน  ชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนและการแสดงของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ /การแสดงของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/ชุดการแสดงไซน์โชว์ และการแสดงของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดบนเวที   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,650 คน คณะครูและลูกจ้าง 111 คน และคณะวิทยากร 20 คน  ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองต่อไป

Comments