เปิดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ก.พ. 2563 04:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  14 กุมภาพันธ์  2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนและครู  ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน จอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 1,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 13-14  กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนสู่สาธารณชน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเสนอผลงานของนักเรียน/หน่วยงานราชการต่าง ๆ/การนำเสนอผลงานครู (Best Practice) /การแสดงบนเวที เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล /การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาและการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

 

 

Comments