เปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา (แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่ 16 )

โพสต์17 ก.พ. 2563 00:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา (แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่ 16 ) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา อ.บ้านเขว้า  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่มตำบลลุ่มน้ำชี  ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 ด้านนายอุดร  มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มน้ำชี  ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ/ปลูกฝังให้ยุวชนในตำบลลุ่มลำชีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย/เพื่อพัฒนากีฬาในระดับตำบลให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ  ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในตำบลลุ่มลำชี


 

Comments