เปิดโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560

โพสต์28 ส.ค. 2560 00:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 28 สิงหาคม  2560  ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล และนายวิเชียร  เคนชมพู  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชน ยุวทูตความดี ปี 2560" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางจันทิพา  ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯ และนำชมนิทรรศการที่นำมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่รู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม จากแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
Comments