เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมากจากสาเหตุทางสุขภาพ อำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์22 ธ.ค. 2562 23:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  23 ธันวาคม 2562  นายธนชน มุทาพร. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูและเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ซึ่งจัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา) ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 23- 24 ธันวาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองและดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนจากสาเหตุทางสุขภาพ  ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

Comments