เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนสุขภาวะเครือข่ายชัยภูมิ

โพสต์19 ก.ย. 2561 00:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรม”โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนสุขภาวะเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ” ในวันที่  18 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง โดยมีบุคลากรข้าราชการครู จาก  15 โรงเรียน จำนวน 230 คน เข้ารับการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  (3RSx8CS) ตามแนวความคิดของโรงเรียนสุขภาวะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความสามารถและทักษะในการใช้เครื่องมือของโรงเรียนสุขภาวะเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและพัฒนาวุฒิภาวะของความเป็นครู 

Comments