เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับ ผอ.สถานศึกษาใหม่และครูการเงิน

โพสต์5 ก.พ. 2563 00:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ รุ่น PA2 CPM1 และ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน” จำนวน 32 โรงเรียน รวม 64 คน  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 1 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนสมรรถนะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลสำเร็จ  โดยมีนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  ข้าราชการบำนาญอดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1/        นางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และน.ส.ณัฐชยา  โชติสวัสดิ์   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

Comments