เปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์15 มิ.ย. 2560 03:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันนี้ (15 มิถุนายน 2560)  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2560  ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันด้านที่ดีให้แก่นักเรียน  มีนักเรียนชั้น ป.4-6  จาก 10 โรงเรียน  จำนวน 285 คน คณะครู จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2560  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหนองคู  บ้านหนองหญ้ารังกา  อ.เมืองชัยภูมิ 

 

Comments