“เปิดค่ายติว O-NET และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET”

โพสต์22 ม.ค. 2561 06:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 07:09 ]

เช้าวันที่ 22 มกราคม 2561  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป. 6 โดยจัดค่ายติดสอบ O-NET ป. 6 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อ.คอนสวรรค์  หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ณโรงเรียนบ้านโค้งน้ำตับวิทยาคาร ,ฉิมพลีวิทยาและอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  อ.เมืองชัยภูมิ และในภาคบ่าย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22- 26  มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดยาง อ.บ้านเขว้า  ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  ณ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ,บ้านท่าแกวิทยากรและบ้านไร่ป่าไม้แดง อ.บ้านเขว้า ก่อนเดินทางกลับ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments