เปิดการอบรมการสร้างข้อสอบอัตนัยเน้นการคิดวิเคราะห์ ฯ

โพสต์21 พ.ย. 2561 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 00:01 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา จัดอบรมการสร้างข้อสอบอัตนัยเน้นการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวขี้วัดตามหลักสูตรให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและทำหน้าที่วัดประเมินผล  ในวันที่  20  พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ

Comments