เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนแสนสุข”

โพสต์14 พ.ย. 2562 00:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดและบรรยายพิเศษ นโยบายการขับเคลื่อนพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ มาตรฐานการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย(3 ขวบ) และการจัดการศึกษาแห่งความสุข ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก อ.หนองบัวแดง  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนแสนสุข” ภายใต้โครงการอ่านออกเขียนได้ ประทับจิต ชีวิต มีคุณภาพ  ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู และมูลนิธิศุภนิมิตห่งประเทศไทย จัดขึ้นฯ  ระหว่างวันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2562  โดยมีครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.และครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียน (สังกัด สพฐ./เอกชน/เทศบาล) เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ รวม 125 คน

Comments