เปิดการแข่งขันกีฬา “ลำน้ำเจียงเกมส์”

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ลำน้ำเจียงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562   ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี อ.ภักดีชุมพล   จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจียง  ระว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส  รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษาด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง

 

 
 

Comments