เปิดการแข่งขันกีฬา “ลำน้ำเจาเกมส์ ” ประจำปี 2561

โพสต์17 ธ.ค. 2561 22:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2561   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดชุมพล  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิด       การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา  อ.ภักดีชุมพล  มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 11 โรงเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์ฯได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑา มีความรัก ความสามัคคี รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13- 15 ธันวาคม 2561


 

 

Comments